includeprogram.com
  • info@includeprogram.com
  • Odaklanmak, 1000 iyi fikre hayır diyebilmektir. (Steve Jobs)

C++ Programlama

Programlamaya Giriş

Programlamaya Giriş

C'nin bu derece ilgi görmesinde, dil hakkında Dennis Ritchie ve Brian Kernighan'ın 1978 yılında yazdığı "C Programlama Dili" isimli kitabın etkisi büyüktür. Bu kitap; C dili, ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından standartlaştırılana dek tek referans kaynağı olarak kullanılır

Devamını Oku
Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, C++ programlama dilinin temel yapı taşlarıdır. Belirli bir adı olan program parçacıklarıdır ve bu isimlerle çağırılırlar. Fonksiyonların genel yapısı şu şekildedir.

Devamını Oku
Veri Giriş Çıkışları

Veri Giriş Çıkışları

C++’da, standart giriş-çıkış nesnesine yönlendirme yapmak için "<<" işleci kullanılır. Yönlendirme esnasında bir satır yazdırıldıktan sonra bir sonraki satırın başına atlamak için "\n" tanımı kullanılır. Klavyeden veri girişinin söz konusu olduğu durumlarda ">>" işleci ile birlikte "cin" sözcüğü kullanılır.

Devamını Oku
Karşılaştırma İşlemleri

Karşılaştırma İşlemleri

C++ programlarının birçok yerinde iki ifadenin karşılaştırılması işlemine başvurmak gerekecektir. Karşılaştırma işlemlerinde karşılaştırma işleçleri kullanılabileceği gibi, mantıksal işleçler de kullanılabilir. Aşağıda, söz konusu işleçlerin kullanıldığı çeşitli karşılaştırma ifadeleri verilmektedir.

Devamını Oku
Diziler

Diziler

Diziler, verileri bellekte saklayan ve gerektiğinde program içinde kullanan veri yapılarıdır. Diziler, bir boyutlu [a(i)] olarak düzenleyebileceğimiz gibi, gerektiğinde tıpkı bir matematiksel matris gibi çok boyutlu [a(i), b(i)] olarak da tanımlayabiliriz.

Devamını Oku
Hazır Fonksiyonlar

Hazır Fonksiyonlar

C++ derleyicileri çok kullanılan bazı fonksiyonları içerirler. Bu fonksiyonlar derleyici dosyalarında kütüphaneler şeklinde saklanmaktadır. Bu kütüphane fonksiyonları alanlarına göre gruplanarak kütüphane dosyaları şeklinde saklanmaktadır. Kullanılacağı yerlerde ilgili kütüphane dosyası programa dahil edilerek fonksiyon çağırılabilir.

Devamını Oku