includeprogram.com
  • info@includeprogram.com
  • Odaklanmak, 1000 iyi fikre hayır diyebilmektir. (Steve Jobs)

Veri İletişimi

Veri Haberleşmesi

Veri Haberleşmesi

Araştırmaya dayalı bilinçlenme; yetenekleri geliştirmek adına fark etmektir, farkındalık yaratmaktır. Araştırmaya dayalı bilinçlenme sürecinde yetenekler, çoğu zaman problem çözme olarak kalırken, nadir de olsa birbirini tetikleyen buluşlar ve keşifler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel ve sanatsal yaratılar konusunda övündüğümüz ne varsa hepsi, insanoğlunun bilinçlenmesi sürecinde geliştirdiği davranışlara borçluyuz.

Devamını Oku
Mesleki Kavramlar

Mesleki Kavramlar

Veri, anlam kazanmamış, ilişkilendirilmemis, özümlenmemiş, işlenmemiş gerçekler ya da bilgi parçacıklarıdır. Herhangi bir içerikten yoksun formlardadırlar. Yorum taşımazlar ancak işlenmek için hazırdırlar.

Devamını Oku
Veri Sınıflandırma

Veri Sınıflandırma

Toplanan veri miktarının kontrolsüz büyümesi; veri yığını içinde aranan bir bilginin bulunmasını ve analiz edilmesini imkânsız hale getirmektedir. Çok büyük boyutlardaki veri yığını içerisinden aranan bilginin bulunup çıkarılması sınıflandırma, veri madenciliği ve veri füzyonu yöntemleri ile mümkün olabilmektedir.

Devamını Oku
Transmisyon Ortamları

Transmisyon Ortamları

LAN'larda ve sınırlı veri iletiminde kullanılan bir diğer kablolama türü de twisted-pair kablolardır. Twisted-Pair (Dolanmış-çift) kablo iki telden oluşan bir kablodur. Twisted-pair kablolar iki türdür: UTP (Unshielded Twisted-Pair), STP (Shielded Twisted-Pair). 10BaseT network'lerde ve diğer LAN ortamlarında yaygın olarak UTP kablolar kullanılır. Maksimum UTP kablo uzunluğu 100 m dir. UTP kablo iki izoleli bakır kablodan oluşur. UTP kablolar ayrıca telefon sistemlerinde de kullanılır.

Devamını Oku
Kablosuz Haberleşme

Kablosuz Haberleşme

Kablosuz network'ler üç kategoriye ayrılırlar: LAN, LAN genişletmeleri, Mobil bilgisayar kullanımı. Bu kategoriler arasındaki fark iletişim yöntemleridir. LAN'lardaki kablosuz iletişim genellikle bilgisayarlara takılan bir transceiver birimi ile sağlanır. Bu aygıtlar sinyalleri yayınlar ve alırlar.

Devamını Oku
Gürültü

Gürültü

Gönderilen orijinal sinyali bozan ve sisteme istem dısı dahil olan herhangi bir enerji (isaret ya da sinyal). Gürültünün varlığı analog veya sayısal sistemlerinin performansını düşürür. Gürültünün iletişim sisteminin performansını ne kadar etkilediği sinyal gücünün gürültü gücüne oranı (analog iletişim) ya da hata olasılığı (sayısal iletişim) ile ölçülür.

Devamını Oku
Sinyal Analizi

Sinyal Analizi

Verilerin toplanması, işlenip düzenlenmesi, çözümlenmesi, tablo veya grafikler şeklinde yorumlanmasının temel amacı sorgulamalara yanıt vermek ve geleceğe yönelik tahminde bulunmaktır. Hata, kararsızlık, belirsizlik ve değişkenler hakkında bilgi edinmek için olasılık hesaplama teknikleri kullanılarak ölçme ve kıyaslama yapılır, tahminde bulunulur.

Devamını Oku
Modülasyon Teknikleri

Modülasyon Teknikleri

Darbe kod modülasyonu (PCM), PCM’de, darbeler sabit uzunlukta ve sabit genliktedir. PCM ikili bir sistemdir; önceden belirlenmiş bir zaman bölmesi içinde bir darbenin bulunması ya da bulunmaması, 1 ya da 0 mantık durumunu gösterir. PWM, PPM ve PAM’da, tek bir ikili sayıyı (bit) göstermez.

Devamını Oku
ATM Asenkron Transfer Modu

ATM Asenkron Transfer Modu

Asynchronous Transfer Mode (ATM) çok yüksek ve kaliteli paket anahtarlama temeline göre çalışan bir teknolojidir. Genellikle WAN'larda kullanılır, ancak LAN'larda da kullanılır. ATM ile uzak ofislerin iletişimi sağlanır ya da ATM bir ana omurga (bacbone) oluşturmada kullanılır. Geniş kapasitesiyle (bant genişliği) ATM şu işleri gerçekleştirmede kullanılır. TDM devre anahtarlamadan farkı nx kanal kapasitesi yerine Xbps isteğini karşılar. Verilen hızı garanti eder. (Ses, video, Resim, Megabit hızında veri transferi)

Devamını Oku
Yerel Alan Ağları WLAN

Yerel Alan Ağları WLAN

İki yönlü geniş bant veri iletişimi sağlayan, iletim ortamı olarak fiber optik veya bakır kablo yerine telsiz frekansı (Radio Frequency, RF) veya kızılötesi ışınları kullanan, salon, bina veya kampus gibi sınırlı bir alanda çalışan iletişim ağlarıdır. Kurulum kolaylığı ve hareket serbestliği gibi önemli avantajlar sağlayan WLAN sistemleri kablolu ağların yerini alabilmekte hatta bu ağlara göre daha fazla fonksiyonlar içerebilmektedir.

Devamını Oku
TCP - IP Yönlendirme

TCP - IP Yönlendirme

TCP/IP protokolü tanıtımında kullanılan bilgiler; IP numarası, Subnet maskesi, Ağ geçidi (Gateway), DNS Sunucularıdır. IP yönlendirme tablosunun oluşturulabilmesi için öncelikle erişmek istenen network ve bu networkün maskesi bilinmelidir ve bu networke erişmek için kullanılacak arayüz de gerekmektedir. Bu IP adresleri yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir (Dünya üzerinde tekil değildirler) ve geniş alan ağlarında Telco firmaları tarafından yönlendirilmezler.

Devamını Oku
İletişim Alt Yapısı Oluşturma

İletişim Alt Yapısı Oluşturma

Kanal kazısına başlamadan önce kanal kazı güzergahını, ana ve ara rögar yerlerini, direk kaide ve diğer tüm kazı yerlerini işaretlenir ve onay alınır. Kanal kazısı, kanal genişliği ve derinliği uygulama projelerinde belirtilen kazı tip kesitine göre yapılır. Kanal kazısı sırasında her hangi bir sebeple tip kazı kesitine uyulamayacak güzergahlar olduğunu görürse, yeni kazı kesiti için proje yapılır ve kazıdan önce yetkili onayı alınır.

Devamını Oku